Biomasseanlæg til fjernvarme og industri

Biomasseanlæg

Dansk Energi Service arbejder på flere områder indenfor biomasse feltet, det være sig biogas, varmepumper, sol, træflis og træpille løsninger.

Du fortæller os dine ønsker/krav og vi afdækker de muligheder der kan leve op til disse.

Om der er tale om et nyt anlæg, renovering af bestående anlæg eller andre ændringer/tiltag så kontakt os for en drøftelse af mulighederne.

Ønsker du at få en vurdering af om dit anlæg med fordel kan konvertere fra fossile brændsler til ikke fossile brændsler og dermed måske opnå tilskud fra VE midlerne så kontakt os og vi kan foretage en nærmere undersøgelse heraf.

DES-DEM-DET-DEA-SCHILLER LOGO-LANGS

1.6.2 - Biomasseanlæg
Biomasse Biobrændsel Horsens
Solvarme anlæg Solarpaneler
1.6.1 - Biomasseanlæg