ELCO store industrielle duoblok brændere til gasfyring, letoliefyring og kombinationsfyring

ELCO EK DUO

Modeller og brændsel

Gas Modeller (600 kW til 16000 kW)

Let Fyringsolie Modeller (1500 kW til 16000 kW)

Kombi-brændsels Modeller (910 kW til 16000 kW)

Duoblok brændere fra600kW til 16000 kW

Disse højtydende brændere tilbyder velkonstrueret duoblok teknologi til en overkommelig pris. EK DUO brænderne bliver brugt i røgrørskedler, vandrørskedler og varmoliekedler. Det faktum at brænderen og ventilatoren kan placeres separat bevirker at store trykmodstande i forbrændingskamre kan overvindes.

Disse brændere bliver overvejende anvendt til at brænde konventionelle brændstoffer som f.eks. let fyringsolie og naturgas. De kan opnå høje reguleringsområder helt optil 1:8 med gas, 1:3 med let fyringsolie 1:5 med trykforstøvning og dampforstøvning.

Hvis der er krævet drift med lav NOX kan det velafprøvede DIAMOND HEAD system anvendes i tilfælde af gasbrænder. I tilfælde af oliebrænder eller kombinationsbrænder kan den pålidelige FREE FLAME system anvendes.

På EK DUO brænderne bliver luft-brændstof sammensætningen løbende ved anvendelse af topmoderne elektroniske sammensætnings-analyseenheder (til analyse af brændstoffets kemiske sammensætning)

DES-DEM-DET-DEA-SCHILLER LOGO-LANGS

ELCO LOGO
Imacon Color Scanner