ELCO store monoblok brændere til gasfyring, letoliefyring og kombinationsfyring

ELCO N10

Modeller og brændsel

Gas Modeller (2000 kW til 16000 kW)

Let Fyringsolie Modeller (3800 kW til 16000 kW)

Kombi-brændsels Modeller (Gas: 1500 kW til 12000 kW ; Let fyringsolie: 3000 kW til 12000 kW)

Monoblok brændere fra1300kW til 16000 kW

De vigtigste karakteristikker af N10 modellen

  • Afhængigt af anlægsbetingelser har brænderen en reguleringsforhold optil 1:3,5 (let fyringsolie) eller 1:8 (gas). Dette turndown af outputtet kan imødekomme varmeefterspørgslen og forsikrer sikrer økonomisk drift;
  • En kompakt design med blæser og pumpe-unit tilknyttet bliver brugt især på omvendt-pass eller tre-pass kedler til produktion af varmvand, hedt vand og damp;
  • Disse robuste industrielle brændere er også velegnede til leverance af varmeenergi til luft-varmeaggregater, varmoliekedler og termiske proces-systemer;
  •  For at imødekomme de oftest stillede Low NOx krav, er gasbrænderne udstyret med ELCO’s DIAMOND HEAD System (system der tillader intern recirkulation af forbrændingsgasserne vha. speciel designet brænderhoved), mens let fyringsolie- og kombinationsbrænderne er udstyret med FREE FLAME Systemet (system der er baseret på hurtig forgasning af det flydende brændsel ved intern recirkulation af forbrændingsgasserne vha. speciel designet brænderhoved);
  • Brænderen er nem at installere og vedligeholde da alle komponenter der spiller en rolle i regulering af luften og brændslet har en placering således at der er let adgang. Det er muligt at dreje brænderhuset venstre om eller højre om;

DES-DEM-DET-DEA-SCHILLER LOGO-LANGS

ELCO LOGO
Imacon Color Scanner
Imacon Color Scanner