ELCO store industrielle duoblok brændere til gasfyring, let- og tung- oliefyring og kombinationsfyring

ELCO RPD

Modeller og brændsel

Gas Modeller (669 kW til 45000 kW)

Let og Tung Fyringsolie Modeller (1130 kW til 45000 kW)

Særbrændstoffer (1130 kW til 45000 kW)

Kombi-brændsels Modeller (954 kW til 45000 kW)

Duoblok brændere fra900kW til 45000 kW

Disse kraftpakker er velegnede for næsten enhver fyringsteknisk opgave. Foruden torsion apparaturet som er integreret i luft-indkapslingen for sekundærluft, har de også en separat justeringsmulighed for primærluften indtaget, og dermed muliggøres en lang række tiltag for at få indflydelse på flammegeometrien og forstøvningen af brændslet. Takket være det fleksible modulære design og det faktum at brænderen er på en lang række løsninger som har vist sig at være effektive i praksis, bliver RPD brænderen brugt i applikationer hvor komplekse opgaver og høje tekniske behov kræver skræddersyede varmeproducerende-anlæg.

Typiske anvendelsesområder inkluder:

  • Afbrænding af flere forskellige gasser og/eller væsker på samme tid
  • Termisk bortskaffelse af gasser og væsker
  • Ved brug af brændstoffer med lav brændværdi
  • Termisk neutralisering af røggasser eller udstødningsgasser
  • Anvendes som pilot- eller hjælpebrænder på større affaldsforbrændingsanlæg

Brænder reguleringssystemet kan designes i overensstemmelse med det specifikke opgave, og hvor det er teknisk muligt kan det implementeres gennem en digital BMS og et tilhørende elektronisk sammensætnings analyseenhed (til analyse af brændstoffets kemiske sammensætning) for præcis luft-brændstof forholdsregulering. Ved simplere opgaver er mekaniske sammensætnings analyseenheder (til analyse af brændstoffets kemiske sammensætning) også tilgængelige. Desuden tillader brænderen også anvendelse af forvarmet forbrændingsluft således at større energibesparelser opnås.

DES-DEM-DET-DEA-SCHILLER LOGO-LANGS

ELCO LOGO
Imacon Color Scanner