RAY rotationsbrændere til kombinationsfyring

RAY BGE-C kombinationsfyret rotationsbrændere

Anvendelsesområde:

Dampkedler og Varmvandskedler i forskellige konstruktionsformer og størrelser. Desuden er de også velegnede til varmeproduktion i f.eks. fjernvarmekedler, anlæg med termiske processer såsom affaldsforbrændingsanlæg og andre industrielle segmenter som forsynes med varme.

Introduktion:

BGE-C brænderne kan fås i 12 forskellige modeller til afbrænding af alle typer fyringsolier og naturgas. Afbrændingen af gas og olie kan forgå parallelt såvel som separat. BGE-C brænderne kan fås i kapaciteter fra 349 kW til 29070 kW med oliemængder fra 30 kg/h til 2500 kg/h og gasmængder fra 35 Nm3/h til 2907 Nm3/h. Desuden kan højere kapaciteter også fås efter aftale. Duoblok brænder-modeller kan fås som fuldmodulerende med reguleringsområde på 1:10 som især er velegnet til anvendelse med varmluft og industrielle affaldsgasser helt op til 250 ̊C. Specialdesignede udstyr og brændere kan fås efter aftale.

De vigtigste karakteristikker af BGE-C modellen:

  • Olie-/gasbrændere for alle olietyper og alle brændbare gasser;
  • Over 7 årtiers erfaring;
  • Robust og enkel opbygning;
  • Konverterbar til Rengas-drift og Renolie-drift og visa versa;
  • Omstilling fra det ene brænder til det andet uden indgreb i brænderen;
  • Optimal forbrænding ved såvel oliedrift som gasdrift;
  • Usædvanlig lav NOx produktion;
  •  Ens lave temperaturer i kedelvandkammer ved såvel oliedrift som gasdrift;
  • Standard udførelse indtil 150 ̊C forbrændingsluft, i speciel udførelse indtil 350 ̊C.

DES-DEM-DET-DEA-SCHILLER LOGO-LANGS

RAY INTERNATIONAL LOGO
2.10.1 - RAY BGEC WEB PAGE