RAY rotationsbrændere til tungoliefyring og letoliefyring

RAY BGE oliefyret rotationsbrændere

Anvendelsesområde:

Dampkedler og Varmvandskedler i forskellige konstruktionsformer og størrelser. Desuden er de også velegnede til varmeproduktion i f.eks. fjernvarmekedler, anlæg med termiske processer såsom affaldsforbrændingsanlæg og andre industrielle segmenter som forsynes med varme.

Introduktion:

BGE brænderne kan fås i 12 forskellige modeller til afbrænding af alle typer fyringsolier. BGE brænderne kan fås i kapaciteter fra 349 kW til 29070 kW med oliemængder fra 30 kg/h til 2500 kg/h. Desuden kan højere kapaciteter også fås efter aftale. Denne type af brænder-model kan fås som fuldmodulerende med reguleringsområde på 1:10 og er især velegnet til anvendelse med varmluft og industrielle affaldsgasser helt op til 250 ̊C.

De vigtigste karakteristikker af BGE modellen:

  • Originale RAY rotationsbrændere for fyring med alle olietyper – brændbare flydende affaldsstoffer – inklusiv aggressive stoffer;
  • Over 70 års erfaring;
  • Maksimal virkningsgrad;
  • Stort reguleringsområde;
  • Robust og enkel opbygning;
  • Servicevenlig;
  • Leveres som kombinationsbrænder (model BGE-C) for olie/gas;
  • Konverterbar fra olie til olie/gas og til ren gasdrift (model BGE-C);

DES-DEM-DET-DEA-SCHILLER LOGO-LANGS

RAY INTERNATIONAL LOGO
2.11.1 - RAY BGE WEB PAGE