Hedtoliekedel-anlæg for levering af energi til proces

Hedtolieanlæg til proces

Hedtolieanlæg er højtemperaturanlæg som bliver brugt især i procesindustrien og industrien generelt, når der er brug for varmeenergi ved høje temperaturer. Hjertet i et sådant anlæg er et hedtolieanlæg. Hedtoliekedler bruger, som navnet også antyder, hedtolie som varmebærende medium.

Netop hedtolie tilbyder en lang række overlegne fordele fremfor f.eks. dampanlæg. En række fordele i forhold til dampanlæg gør at hetolieanlæg er at foretrkke i mange tilfælde.Et hedtolieanlæg er imidlertid mere end bare kedlen. Dansk Energi Service A/S kan designe, konstruere og lever et nøglefærdigt anlæg klar til brug. Nedenfor kan ses hvilket andre produkter vi også tilbyder for hedtolieanlæg.

Dansk Energi Service A/S tilbyder leverance af følgende:

  • Nøglefærdige hedtolieanlæg fra 10 kW til 12000 kW.
  • Hedtoliekedler opvarmes af el, gas, fyringsolie, tung fyringsolie og/eller fastbrændsel.
  • Ventiler, komponenter og instrumenter for hedtolieanlæg.
  • Anlæg eller anlægsdele for højtemperaturanlæg.
  • Incineratorer bl.a. for afbrænding af uønskede gasser og lugtgener.
  • Varmegenvindingsanlæg.
  • Røggasvekslere.
  • Procesanlæg.
  • Stripningsystemer for regenerering af hedtolie.
  • Elektriske forvarmere for heavy fuel oil.

Desuden tilbyder vi også en lang række vedligeholdelse- og eftersyns-service på hedtolie- og højtemperaturanlæg. Kig endelig i vores vidtrækkende produktpalet for hedtolie-udstyr.

DES-DEM-DET-DEA-SCHILLER LOGO-LANGS

4.3.11 - Hedtolieanlæg til proces
4.3.7 - Hedtolieanlæg til proces
4.3.10 - Hedtolieanlæg til proces
4.3.8 - Hedtolieanlæg til proces