Styring, regulering og overvågning af alle typer kedler og kedelanlæg i industri og fjernvarme

Kedelstyring

Gå direkte til Kedelstyring på DEA A/S hjemmeside

DEA fremstiller komplette styre- og overvågningssystemer til kedelanlæg.

Automationsløsningerne kan skræddersyes til at håndtere enhver styre- og overvågningsopgave i et kedelanlæg. Nedenstående er en oversigt over de fleste af de processer, DEA har arbejdet med og som er integreret i løsningerne.

 • Vandforsyningsanlæg / komplette vandværker
 • Fødevandbehandling
 • Kemikaliedosering
 • Niveauregulering af vandstand i kedler
 • 72 timers vagtfri overvågning
 • Brændstofforsyning
 • El-tracing
 • Vekslere
 • Automatisk kedelrensning
 • Udpumpnings- / trykforøgeranlæg
 • Kaskade ind-/udkobling af kedler

DES-DEM-DET-DEA-SCHILLER LOGO-LANGS

8.3.1 - Kedelstyring
8.3.3 - Kedelstyring
8.3.2 - Kedelstyring
8.4.1 - Styringstavler