Biomasse kompakt Modul

Flis og pille centraler

kompakte varme central biomasse
Biobrændsel modul transport

Vor produktsortiment sikrer en høj kvalitet og vi udfører komplette løsninger efter kundens krav. Vi har kombineret innovativ teknologi med mange års erfaringer og råder over vedligeholdelse- og serviceorganisation.

Vi tilbyder biobrændselskedler bygget ind i f.eks. containermoduler med kapacitet fra 150 kW – 6 MW, komplet med relevant hjælpeudstyr, brændselsindføring og aske udmadning samt udstyr til røggasrensning.

Biobrændselskedler kan også udføres som anlæg bygget ind i traditionelle bygninger eller eksist. kedelcentral.

Vores produktsortiment omfatter alt, hvad der er nødvendige for energiproduktion og såvel varmtvand, hedtvand som damp anlæg samt lager- og fødesystemer af forskellig art.

Vor produkt sortiment bygger på nøglefærdige løsninger, som har meget lave drifts- og vedligeholdelses omkostninger p.g.a. et meget robust anlæg.