Lamtec LT2 Lambda Røggas analyse

LAMTEC LT2 Lambda røggasanalyse

Lamtec LT2 Lambda er et mikroprocessor baseret transmitter til måling af O2 koncentration i udstødningsgasser fra olie og gasfyret anlæg.

KS1D-kombinations-sonden kan eventuelt aktiveres for at registrere brændbare gaskomponenter (CO / H2) – se separat offentliggørelse.

Det er muligt at oprette direkte kobling med sammensatte / fyring-styringsystemet og ETAMATIC.
Dette muliggør implementering af en forbedret kontrolprocedure, til optimering af olie- og gasforbrændingsanlæg og til automatisk forbrændingsystem med  variable forbrændingsforhold.
Lamtec LT2 Lambda er fejlsafe godkend.

Udover O2-måling tilbyder LT2 Lambda transmitteren også følgende funktioner:

  • Måling af røggas- og lufttemperaturindtag og beregning af forbrændings-effektivitet,
  • Påvisning af uforbrændt rest (CO / H2), vist som CO-ækvivalent (COe),
  • Beregning og visning af CO2-koncentration,
  • Belastnings-afhængige og brændstofspecifikke grænsekurver / grænseværdier,
  • O2-regulering,
  • Forbrændingskammer trykregulering
Lamtec Emissionsmåling
Lamtec Oversigt