Effektive incineratoranlæg til sikker afbrænding af affaldsgasser og affaldsvæsker ved samtidig energigenvinding

Incineratoranlæg

Dansk Energi Service har gennem firmanavnet SCHILLER designet / beregnet Incinerator anlæg, der har kørt i mange år uden afbrydelser/nedbrud, hvilket er grundet i det bundsolide design der ligger bag konstruktionen.

Incinerator anlæggene er bygget op omkring Hedtolie kedlen, med speciel indbygning af ekstra dyser for afbrænding af affaldsgasser til sikring af efterfølgende emissioner.

Anlæggene kan leveres i total entreprise eller i delentreprisen sammen med andre aktører.

DES-DEM-DET-DEA-SCHILLER LOGO-LANGS

4.6.2 - Incineratoranlæg
4.6.5 - Incineratoranlæg
4.6.4 - Incineratoranlæg
4.6.6 - Incineratoranlæg