Flamberingsovne til let og overfladisk svidninggrad af grisekroppe

Flamberingsovn - Slagterioven - Svideovn

Flamberingsovne

Flamberingsovne anvendes til lettere svidningsgrad af grisekroppe efter skoldeprocessen og hårstødningen, og udføres i 4 forskellige modeller med slagtehastighed op til 1100 grise pr. time. Svidningen udføres med flere slagtekroppe kontinuerligt ført gennem ovnen.

Flamberingsovnene består af en tunnelovn med mange små gasbrændere for h.h.v. LPG-gas og naturgas. Flamberingsovnudstyret type HAD fås i 4 størrelser med h.h.v. 44, 68, 88 eller 132 gasbrændere og i kombinationer heraf.

Til nedkøling af røggas producerer vi også varmegenvindings muligheder så der genvindes 50-60% af den anvendte energi.

DE-Gruppen

Flamberingsovn - Slagteriovn - Svideovn
Flamberingsovn - Slagteriovn - Svideovn - Hårstødere
Flamberingsovn - Slagteriovn - Svideovn