Kombineret hårstødere og flamberingsovne til mindre slagterier

Flamberingsovn - Slagterioven - Svideovn

Hårstødere og flamberingovne

Kombinerede hårstøder og flamberingsovne kan anvendes kun ved små slagterier med lav slagtetal op til 80 grise pr. time, og hvor der kun kræves en lettere flambering.

Flamberingprocessen sker i en kombineret hårstøder og flamberingsovn, hvor der er placeret 2 styk vippebrændere der under processen flamberes grise samtidig med at de ruller rundt i hårstøderanlægget.

Anlægget udføres med op til 2 grise inde i anlægget ad gangen.

Til nedkøling af røggas producerer vi også varmegenvindings muligheder så der genvindes 50-60% af den anvendte energi.

DE-Gruppen

6.3.2 - Flamberingsovn
Flambering, Flamberingsovn, svide, Svideovn, slagteri, slagteriovn, Svinovn, tunnelovn, varmegenvinding, hørstøder, energigenvinding
Flamberingsovn - Slagteriovn - Svideovn - Hårstødere
Flamberingsovn - Slagteriovn - Svideovn