Effektiv energigenvinding fra slagteriovne med skræddersyede og robuste anlæg

Flamberingsovn - Slagterioven - Svideovn

Varmegenvinding fra slagteriovne

Ved anvendelse af varmegenvindingsanlæg fra svideovne og flamberingsovne kan der genvindes op til 50-60 pct. af den anvendte energi til svideprocessen. Varmegenvindingsanlægget kan sammenkobles med f.eks. et centralvarmesystem og/eller et varmt brugsvandsystem.

Genvindings anlægget kan leveres som komplet enhed bygget sammen på en konstruktion inkl. pumper, trykholder anlæg, pladeveksler, Blæser, styring osv.

DE-Gruppen

Flambering, Flamberingsovn, svide, Svideovn, slagteri, slagteriovn, Svinovn, tunnelovn, varmegenvinding, hørstøder, energigenvinding
Varmegenvinding til slagteriovne
Varmegenvinding til slagteriovne
Varmegenvinding veksler til slagteri ovne